GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2020

På vegne af bestyrelsen indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i selskabet Grønbjerg Inovækst ApS.

Ifølge selskabet vedtægter skal tilmelding til generalforsamling ske skriftlig senest 3 dage før generalforsamling. 

Med henvisning til Covid-19 situationen henstiller bestyrelsen til, at generalforsamlingen afvikles stående uden nogen servering og at anpartshaverne alene tilmelder sig hvis deltagelse skønnes vigtigt i forhold til deres rolle som anpartshaver.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 17. september kl. 17:00 i Multisalen på Grønbjerg Friskole med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år

3. Godkendelse af regnskabet for det senest afsluttede regnskabsår (Regnskabet kan ses her)

4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

Med hensyn til valg til bestyrelsen, accepterer bestyrelsesmedlemmer på valg, genvalg. 

I øvrigt henvises til selskabets hjemmeside, hvor vedtægterne fremgår: http://www.gronbjerg-inovaekst.dk/ 

Selskabet kan oplyse, at det økonomiske resultat efter skat i 2019 blev et plus på 38.897 kr. 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at overskuddet tillægges selskabets reserver. 

Regnskabet vil blive tilgængelig på hjemmesiden snarest muligt. 

Forventninger til 2020 er et mindre underskud, som resultat af en periode uden udlejning af lokalerne på Annebergvej. 

På nuværende tidspunkt udlejes lokalerne til Bolettes Stofbutik, og fremtidsudsigterne er derfor gode.

Bestyrelsen skal beklage, at generalforsamlingen ikke afholdes under mere behagelige

former, men af respekt for epidemien ønsker vi ikke at tage unødige risici.

På bestyrelsens vegne

Sten Schmidt

Formand

23 68 58 43

Luk menu