GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2022

Formandsberetning 2021 for Grønbjerg Inovækst ApS

Regnskabsåret 2021 har været uden begivenheder for selskabet. Bygningerne på Annebergvej 5 er stadig

udlejet og alt forløber tilfredsstillende.

Overskuddet for 2021 er på 9.378 kr. og vurderes acceptabelt i forhold til selskabets kapitalstruktur.

Der påregnes ikke etablering af nye aktiviteter i 2022, men selskabet har stadig en mulighed for at investere

i niveauet 100.000 kr. i en ny aktivitet. Beløbet kan alternativt bruges på opkøb af egne anparter.

Grønbjerg, den 29. marts 2022

Sten Schmidt

Formand

Luk menu