Bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på den stiftende generalforsamling den 14. august 2017.

Read More

Vedtægter

Vedtægterne blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 14. august 2017.

Read More

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling og referater fra generalforsamlingerne vil blive vist her.

Read More

Let-Køb i Grønbjerg godt i gang

Den 27. oktober 2017 åbnede så LET•KØB i Grønbjerg efter næsten 100 års dominans af FDB/COOP. Vi kan vel med rette udnævne den 27. oktober 2017 som én af mærkedagene i Grønbjerg. Der var et menneskemylder om morgenen den 27. oktober, hvor købmand Kim Mikkelsen kunne klippe snoren til den nye butik. Omkring 100 mennesker

Read More

En status/opdatering pr. 26. september 2017

Grønbjerg Inovækst ApS har nu nået målet om at have 200 anpartshavere. Vi vil nu påbegynde udstedelse af anpartsbeviser. Anpartsbeviserne bliver nummereret, efterhånden som beløbene for anparterne kommer ind på Grønbjerg Inovæksts konto i Landbobanke En lille statusopdatering pr. 26. september 2017: Som tidligere nævnt er der 200 personer, der har ønsket en anpart og

Read More

Ny Købmand i Grønbjerg

Grønbjerg får igen indkøbsmulighed. Via det nystiftede selskab Grønbjerg Inovækst ApS, er det indgået en aftale med kurator for konkursboet efter Grønbjerg Brugsforening om køb af ejendommen Annebergvej 5. Ejerskabet af Grønbjerg Inovækst ApS udbydes til alle borgere ved et borgermøde den 28. august kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole og planen er, at ejerskabet skal deles

Read More