Bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på den stiftende generalforsamling den 14. august 2017.

Læs mere

Vedtægter

Vedtægterne blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 14. august 2017.

Læs mere

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling og referater fra generalforsamlingerne vil blive vist her.

Læs mere

En status/opdatering pr. 26. oktober 2017

Grønbjerg Inovækst ApS har nu nået målet om at have 200 anpartshavere. Vi vil nu påbegynde udstedelse af anpartsbeviser. Anpartsbeviserne bliver nummereret, efterhånden som beløbene for anparterne kommer ind på Grønbjerg Inovæksts konto i Landbobanke En lille statusopdatering pr. 26. september 2017: Som tidligere nævnt er der 200 personer, der har ønsket en anpart og

Læs mere

Ny Købmand i Grønbjerg

Grønbjerg får igen indkøbsmulighed. Via det nystiftede selskab Grønbjerg Inovækst ApS, er det indgået en aftale med kurator for konkursboet efter Grønbjerg Brugsforening om køb af ejendommen Annebergvej 5. Ejerskabet af Grønbjerg Inovækst ApS udbydes til alle borgere ved et borgermøde den 28. august kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole og planen er, at ejerskabet skal deles

Læs mere